کارواش نانو ( سیار )

هزینه خدمات کارواش اینترنتی آبان به شرح زیر است :

پکیج برنزی : روشویی / جارو / شستشو لاستیک / دستمال اتاق ۳۵,۰۰۰ تومان

پکیج نقره ای : روشویی / جارو / شستشو لاستیک / واکس داشبورد / دستمال اتاق ۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج طلایی : روشویی / جارو / شستشو لاستیک / واکس لاستیک / دستمال اتاق / واکس داشبورد / + ( جارو صندوق هدیه آبان ) ۴۵,۰۰۰

پکیج ویژه : روشویی / جارو / شستشو لاستیک / واکس لاستیک / دستمال اتاق / واکس داشبورد / واکس بدنه + ( جارو صندوق هدیه آبان ) ۸۰,۰۰۰

پکیج الماس : روشویی / جارو / شستشو لاستیک / واکس لاستیک / دستمال اتاق / واکس داشبورد / واکس بدنه / موتور شویی / + ( جارو صندوق هدیه آبان ) ۱۰۰,۰۰۰